aanvraag ontheffing blauwe zone Weth. Paarhuisstr.

Bewoners van de Wethouder Paarhuisstraat kunnen een ontheffing aanvragen van de parkeerschijfzone (blauwe zone) aan de Wethouder Paarhuisstraat. Met deze ontheffing kan onbeperkt gebruik worden gemaakt van de parkeergelegenheid in de Wethouder Paarhuisstraat. Er kan echter geen ontheffing worden gevraagd voor de eerste auto indien bewoner op eigen terrein een parkeermogelijkheid heeft. 

Aanvraag ontheffing blauwe zone Weth. Paarhuisstr.

Uw gegevens
Gegevens van de voertuigen
Aandachtspunten:

U vraagt hiermee ontheffing aan van de in de parkeerschijfzone van de gemeente Ommen geldende parkeerduur in overeenstemming met artikel 25 en 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voor wat betreft de Wethouder Paarhuisstraat.

Indien het om een wijziging van het kenteken gaat en u hebt al een ontheffing, dient u het oude ontheffingsbewijs mee te sturen.

De kosten voor de ontheffing bedragen € 35,00, te voldoen bij het ophalen van de ontheffing.
Bijlagen
Verstuur uw gegevens

Voorschriften 2020

Aan de ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:
De ontheffing is uitsluitend geldig voor het op het ontheffingsbewijs genoemde motorvoertuig;
De ontheffing is uitsluitend geldig voor de parkeerschijfzone ter plaatse van de Wethouder Paarhuisstraat;
De ontheffing is geldig tot 1 januari 2021;
Vanaf 1 november kunt u bij de gemeente een aanvraag voor dezelfde ontheffing voor het komende jaar indienen.
Het ontheffingsbewijs moet duidelijk leesbaar achter de voorruit van het motorvoertuig worden aangebracht;
Het ontheffingsbewijs moet op verzoek van daartoe bevoegde ambtenaren aan hen worden getoond; 
Bij verhuizing uit de Wethouder Paarhuisstraat dient u het ontheffingsbewijs onmiddellijk bij de gemeente in te leveren;
Het is strafbaar kopieën te maken van de ontheffing.

Uitgifte regels

Ontheffingen voor bewoners

a. De aanvrager dient volgens gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te zijn ingeschreven op woonadres aan de Wethouder Paarhuisstraat;
b. Het woonadres is kadastraal geregistreerd;
c. Er kan alleen een ontheffing worden aangevraagd wanneer het woonadres is gevestigd in de Wethouder Paarhuisstraat; 
d. Het kenteken van de auto van aanvrager dient volgens de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) op naam van de aanvrager te staan;
e. De dagelijkse bestuurder van een lease/bedrijfsauto kan in aanmerking komen voor een ontheffing. Hiervoor dient een verklaring van de kentekenhouder (bedrijf of leasemaatschappij) te worden overgelegd;
f. De ontheffing wordt verstrekt op kenteken; 
g. Als de aanvrager beschikt of kan beschikken over parkeren op eigen terrein (POET), wordt voor de 1e auto geen ontheffing verleend voor parkeren op straat; 
h. De ontheffing geeft recht om zonder gebruik van de parkeerschijf gebruik te maken van de parkeerplaatsen in de parkeerschijfzone in de Wethouder Paarhuisstraat; 
i. Per huishouden kunnen maximaal twee ontheffingen worden verleend.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.