Afscheid voorzitter CPO

30 mei 2022, 13:35

Met zijn afscheid als voorzitter van het Cultureel Platform Ommen (CPO), sluit Dick de Boer een lange periode van vrijwilligerswerk in Ommen af. Hij kijkt met plezier en ook wel met trots terug op wat het platform heeft bereikt. “We hebben cultuur een hogere status gegeven binnen de gemeente Ommen. Culturele initiatieven krijgen de ruimte en worden beloond met subsidies.”

Opgeleid tot historicus, liefhebber van kunst en cultuur en zelfs in het bezit van een diploma voor toneelregisseur, voelde Dick de Boer zich als een vis in het water binnen de cultuursector in Ommen. Behalve voorzitter van het CPO was hij sinds 1979, soms met tussenpozen, actief binnen verschillende culturele platformen in Ommen. “Je zou kunnen zeggen dat al die raden hetzelfde waren, maar dat is toch niet zo”, zegt hij. “Er zijn tijden geweest dat de culturele raad vanuit een stichting werkte. Dat was veel vrijblijvender. In de afgelopen jaren hebben we er binnen het CPO hard aan gewerkt om als cultuursector serieuzer genomen te worden. Dat is gelukt. Het huidige CPO is nu net zoals vroeger weer een raadscommissie geworden. We vallen nu onder de gemeenteraad en geven gevraagd en ongevraagd advies over alles wat te maken heeft met cultuur en erfgoed.”

Taken CPO

Het CPO heeft een aantal vaste taken. Naast advisering over subsidies, helpen de leden van het platform bij de organisatie van de jaarlijkse cultuurweek in september, de Cultuurprijs en de stadsdichter. “Waar ik het meest plezier in had? Dat was het samenstellen van de jaarlijkse folder, waarin alle culturele organisaties zijn opgenomen”, vertelt hij. “Door die folder kunnen zowel inwoners als toeristen in één oogopslag zien welke verenigingen er in Ommen zijn en waar ze lid van kunnen worden. Ik vond het altijd weer een heel mooi moment als die folder op grote schaal werd verspreid.”

Grote evenementen

Terugkijkend is volgens Dick de groei van de grotere evenementen het meest opvallend binnen de cultuursector. “Vroeger hadden we alleen de Bissingh, daar zijn nu allerlei grootschalige evenementen bij gekomen”, vertelt hij. “Dat is in principe natuurlijk een mooie ontwikkeling, maar ik vind wel dat daardoor subsidieverhouding tussen de verenigingen en de evenementen een beetje scheef is komen te liggen. Ik zie het wel als taak van het CPO om daar wat meer balans in te brengen.”
Dans
Een verandering binnen het CPO zelf is de samenstelling van het platform. “De leden van het CPO zijn afgevaardigden van alle sectoren binnen de cultuur. Dat is heel belangrijk, zo kunnen alle sectoren hun stem laten horen en kan er onderling beter worden samengewerkt.” Hij lacht. “De enige sector die nog ontbreekt is die van de dans. Het is mij niet gelukt hen erbij te betrekken, een mooie uitdaging voor mijn opvolger.”