Nieuw GRP speelt in op klimaatverandering

donderdag 19 oktober 2017 15:26

In het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018 - 2022 is aangegeven hoe ons riolerings- en watersysteem bestand gemaakt wordt tegen het toekomstige klimaat. Het college van B&W van Ommen gaat de gemeenteraad voorstellen het nieuwe, beeldend GRP vast te stellen.

Wethouder Theo Katerberg gaat in op het belang van goed beheer en onderhoud van het riolerings- en watersysteem in de gemeente Ommen: "We hebben een kwalitatief goed systeem dat functioneert zoals het hoort. Maar in de toekomst gaan wij door klimaatverandering waarschijnlijk meer hevige buien krijgen en periodes van droogte."

Katerberg: "In dit nieuwe beeldende GRP wordt voorgesteld  met deze verandering rekening te houden. Dit willen wij doen door samen met inwoners en de partners waarmee wij samenwerken passende maatregelen te ontwikkelen en uitvoeren. Zo houden wij in de toekomst droge voeten, maar zorgen wij ook dat planten, bomen en sloten niet verdrogen."

Klaar voor de toekomst

Tijdens de planperiode 2014 - 2018 van het GRP zijn we begonnen met het reinigen en inspecteren van het rioolstelsel. Waar nodig hebben we het riool hersteld en gerenoveerd. Hier gaan we de komende planperiode mee door. Hierdoor krijgen we goed inzicht in de kwaliteit van het rioolstelsel.

Werd in de vorige planperiode nog rekening gehouden vervanging van riolering, nu kunnen wij door nieuwe, innovatieve methodes de levensduur van de riolering verlengen. bijvoorbeeld door het riool van binnenuit te repareren. Dit heeft ook een positief effect op de bovenliggende wegen.

Afkoppeling van regenwater
Ook afkoppeling van regenwater op het rioolstelsel, zorgt voor een langere levensduur. Samen met inwoners van de kernen wordt gekeken waar regenwater in de toekomst voor overlast kan zorgen en hoe dit het beste opgevangen kan worden. Door deze maatregelen en door intensieve samenwerking met partners in de waterketen, worden kosten bespaard.

Toch wordt de gemeenteraad voorgesteld de rioolheffing in 2021 met € 15 te verhogen, waardoor voldoende middelen zijn om het riolerings- en watersysteem nog beter bestand te maken voor de toekomst.

Beeldend Gemeentelijk Rioleringsplan

Het nieuwe, beeldend GRP is een volledig digitaal beleidsplan. Dit is een unieke manier om een beleidsplan op te stellen.  In het GRP geven we op een overzichtelijke en duidelijke manier informatie aan inwoners over het riolerings- en watersysteem. Ook geven we tips over het omgaan met regen- en afvalwater.

Het plan is te zien op: www.ommen.nl/rioleringsplan.

Regionale samenwerking

Het GRP is in samenwerking met de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Ommen, WMD Drinkwater, de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta opgesteld.

Door deze samenwerking met de partners in de waterketen delen wij elkaars kennis en kunnen wij het riool- en waterbeheer efficiënter uitvoeren. Hierdoor kunnen wij veel kosten  besparen. Daarnaast behouden en verbeteren wij de kwaliteit van de waterketen.

Ommer Nieuws

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Weblogs

De burgemeester blogt over zijn afgelopen week in de 'Week van de Burgemeester'. Ook de wethouders houden een weblog bij. Lees de weblogs.

Nieuwsbrief

Wilt u ook het nieuws, de mededelingen en de laatste ontwikkelingen van de gemeente Ommen per e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief.