Communicatienetwerk hulpverlening plaatst twee antennemasten in de Gemeente Ommen

29 maart 2022, 12:05

Politie, brandweer en ambulance maken bij hun werk gebruik van het C2000 communicatienetwerk. C2000 zorgt ervoor dat hulpverleners snel en betrouwbaar met elkaar en met de 112-meldkamer kunnen communiceren. Dat is belangrijk om tijdig de juiste hulp te verlenen als dat nodig is. In Ommen is de dekking van het netwerk op dit moment niet optimaal.

Om deze situatie te verbeteren laat het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de eigenaar van C2000,in de gemeente Ommen een tweetal antennemasten plaatsen voor het landelijk communicatienetwerk C2000. Voor verbetering van de radiodekking C2000 wordt in Ommen west een antennemast geplaatst aan de Broekweg ter hoogte van de buitenbak ponyvereniging kadastraal bekend onder Ambt-Ommen A4791. Daarnaast wordt in Ommen oost een antennemast geplaatst aan de Stegerdijk ongenummerd kadastraal bekend onder Ambt- Ommen P174.

De plaatsing van de C2000-zendmasten moeten voldoen aan verschillende criteria en kan alleen gerealiseerd worden binnen een zoekgebied dat door C2000 wordt aangegeven. Deze locaties zijn in nauw overleg en afstemming met de gemeente Ommen gevonden waarbij zaken als noodzakelijke verbetering radiodekking hulpdiensten en afstand tot woningen zorgvuldig zijn meegewogen op de keuze voor bovengenoemde locaties. Het project Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) is verantwoordelijk voor het gehele proces van de plaatsing.

Over C2000
Het landelijk netwerk C2000 bestaat uit ongeveer 600 vrijstaande antennemasten en daklocaties en zorgt voor communicatie voor alle hulpdiensten op de plek waar dringend hulp nodig is. Dat gebeurt al bij het ‘aanrijden’ naar incidenten, die via het noodnummer 112 zijn gemeld. Een goede werking van het communicatienetwerk is cruciaal, het redt levens bij ernstige incidenten!

Er is gelegenheid om aanvullende informatie zoals onder andere de bouwtekeningen in te zien van 28 maart 2022 tot 10 mei 2022. Alle beschikbare informatie vindt u op www.c2000.nl onder de link “uitbreiding antennemasten”.

Vanwege het elementaire belang van het C2000 communicatienetwerk voor hulp in nood is in 2004, bij wet bepaald, dat voor de bouw van C2000 antennemasten geen omgevingsvergunning vereist is.

Als u specifieke vragen hebt over de plaatsing van deze C2000 antennemasten, kijk dan op www.c2000.nl of bel dan de Bewonerslijn van de Landelijke Meldkamer Samenwerking 088-6620327 of stuur een mail aan voorziening-spoedrespons.lms@politie.nl.

Uw vraag schriftelijk stellen, is mogelijk door deze te sturen naar:
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project Implementatie Vernieuwing C2000
LMS Secretariaat 3e etage,
Postbus 8300
3503 RH Utrecht