De nieuwe Omgevingswet komt eraan: wat betekent dat voor onze inwoners?

4 oktober 2023, 09:08

Op 1 januari 2024 gaat in heel Nederland de nieuwe Omgevingswet in. Ook in Ommen krijgen we hiermee te maken. Op dit moment zijn alle regels voor wat u buiten ziet, ruikt en hoort vastgelegd in veel verschillende wetten en regelingen. Met de Omgevingswet worden alle regels overzichtelijk gebundeld op een plek.

Als inwoner of ondernemer krijgt u hier bijvoorbeeld mee te maken als u gaat bouwen of verbouwen, een boom wilt kappen of uw bedrijf wilt uitbreiden. Wethouder Leo Bongers legt uit wat de belangrijkste veranderingen zijn en wat dit voor u als inwoner betekent.

Meer overzicht en betere besluiten

Op dit moment zijn alle regels die gelden voor onder andere bouwen en verbouwen vastgelegd in verschillende plannen. Denk hierbij aan bestemmingsplannen, maar ook de Algemene Plaatselijke Verordening of andere verordeningen. Leo Bongers: “Met de Omgevingswet komen de regels overzichtelijk op een plek te staan: in het omgevingsplan. Als inwoner kunt u straks online via het Omgevingsloket eenvoudig bekijken welke regels gelden op een bepaalde plek. Daarnaast controleren we komende jaren alle regels in het omgevingsplan. Kloppen de regels nog met wetgeving van nu? Spreken de regels elkaar niet tegen? En zijn de regels nog passend bij de huidige situatie? Als deze hele klus klaar is, kunnen we betere besluiten nemen over plannen van inwoners en ondernemers.”

Ruimte voor maatwerk en lokale plannen

Daarnaast moet de Omgevingswet inwoners en ondernemers meer ruimte geven om hun plannen uit te werken. In de bestaande bestemmingsplannen zijn veel regels tot in detail vastgelegd. Met de Omgevingswet krijgen gemeenten meer ruimte om te kiezen wat past bij de situatie. Leo: “Soms betekent dat bijvoorbeeld dat een melding voldoende is en een vergunning niet nodig is. Soms betekent het dat we aan het begin met inwoners en ondernemers in gesprek gaan over hun plannen en hoe we dit samen mogelijk kunnen maken. Daarbij geldt wel dat we het steeds belangrijker vinden dat inwoners of ondernemers eerst in gesprek gaan met buurtgenoten en andere belanghebbenden over hun plannen.”

Aan de slag met de Omgevingswet

De Omgevingswet brengt veel regelwerk met zich mee en de gemeente gaat op een andere manier samenwerken met inwoners en andere overheden. De komende maanden delen we regelmatig informatie over wat de Omgevingswet betekent voor u als inwoner of ondernemer. Wilt u meer weten? Of heeft u een specifieke vraag? Ga dan naar ommen.nl/omgevingswet.