Gemeente Ommen keert energietoeslag 2023 uit

13 november 2023, 16:01

Net als in 2022 keert de gemeente Ommen ook in 2023 de energietoeslag uit aan inwoners met een uitkering. Ook voor huishoudens tot 130% van de bijstandsnorm is het mogelijk om de energietoeslag aan te vragen. De energietoeslag bedraagt € 1.300,-. Met dit bedrag wordt de maximale vergoeding uitgekeerd binnen de landelijke richtlijnen die het Rijk voor de energietoeslag heeft opgesteld.

Toeslag aanvragen

Als u de energietoeslag wilt aanvragen, dan vindt u alle info op deze pagina. De toeslag kan tot uiterlijk 30 april 2024 worden aangevraagd. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij de receptie in het gemeentehuis. Ontving u op 1 november 2023 een bijstandsuitkering of een Ioaz- of Ioaw-uitkering, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt dan de energietoeslag automatisch.