Gemeente Ommen stemt in met tijdelijke verlenging opvang minderjarige asielzoekers

24 februari 2023, 10:48

De huidige opvang van minderjarige asielzoekers in hotel Paping in Ommen loopt af op 1 maart 2023. Stichting Nidos heeft de gemeente Ommen gevraagd om deze opvang te verlengen tot 1 mei 2023. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiermee ingestemd.

Zoektocht naar alternatieve opvang

Zoals eerder gecommuniceerd werkt de gemeente Ommen mee aan het verzoek van Nidos om mogelijkheden voor een alternatieve opvangplek in Ommen te verkennen. Deze verkenning verloopt goed, maar voor 1 maart lukt het niet om een geschikte locatie te vinden en in gebruik te nemen.

Aanbod verlenging

Voor de huidige groep jongeren is er bij Nidos een verlenging van het huidige verblijf aangeboden. Hotel Paping kan en wil tot 1 mei 2023 opvang bieden aan deze jongeren. Dit aanbod geeft Nidos, in samenwerking met de gemeente, de mogelijkheid de zoektocht naar een vervolgoptie af te ronden, en voor de jongeren een definitieve plek te vinden. De omwonenden van hotel Paping hebben op 23 februari een brief ontvangen over de verlenging.

Opvang minderjarige asielzoekers Ommen

Sinds 7 november 2022 worden in hotel Paping in Ommen 48 alleenstaande asielzoekers in de leeftijd tot en met 17 jaar opgevangen. Stichting Nidos, die optreedt als voogdijinstelling voor minderjarige alleenstaande asielzoekers, heeft de gemeente Ommen verzocht om in afwachting van de verblijfstatus de groep in Ommen op te blijven vangen. De groep jongeren die in hotel Paping verblijft, is kansrijk voor het krijgen van een verblijfsvergunning. De gemiddelde duur van de procedure voor een verblijfsvergunning ligt momenteel op iets meer dan een jaar. De betekent dat voor de jongeren in Ommen het verkrijgen van deze status nog circa zes tot negen maanden duurt.

Daarnaast is er ook het verzoek gedaan om na het verkrijgen van de verblijfsvergunning een deel van deze groep in Ommen te laten vestigen (statushouders) en in overleg te proberen de resterende jongeren in de regio onder te brengen. Indien zij een positieve beslissing ontvangen, dient Nidos kleinschalige opvang te organiseren en de jongeren te begeleiden in het integratieproces. Zodra de jongeren een verblijfsvergunning hebben gekregen, worden zij opgevangen in woongroepen van vier tot twaalf personen met begeleiding.