Militairen trainen in de regio Ommen

5 april 2022, 13:32

De Koninklijke Landmacht zal van dinsdag 19 tot vrijdag 22 april een oefening houden in onder andere de gemeente Ommen. De eenheid van circa 50 deelnemers oefent met Fennek en VW Amarok voertuigen in delen van de provincies Overijssel en Drenthe. Dat betekent dat inwoners van Ommen deze militairen tegen kunnen komen in de gemeente.
De militairen houden in genoemde periode een oefening waarbij hun verkenningsgroepen getraind worden. Het verkenningseskadron beoefent het verkennen van routes en objecten (bruggen, viaducten, etc.), en het betrekken en inrichten van waarnemingsposten. De oefeningen vinden plaats tussen 12:00 en 16:00 uur.
De militairen zijn bewapend voor de oefening, maar zullen geen gebruik maken van munitie of oefenmunitie. Gedurende de oefening wisselen ze voortdurend van locatie. In principe wordt hierbij alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen, waarbij ze de bebouwde kom vermijden. Mocht de eenheid moeten uitwijken en daarbij gebruik maken van privéterrein zullen ze dit te allen tijde overleggen met de eigenaar.
De Landmacht maakt deel uit van de groep van vitale organisaties en functies om Nederland te laten blijven functioneren. Daarom moet de Landmacht altijd gereed zijn een noodzakelijke bijdrage te leveren aan de samenleving, dit doen zij onder andere door het houden van oefeningen.

Schaderegeling

Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:
Ministerie van Defensie,
CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420
Jdvclaims@mindef.nl