Nieuwe rekenkamer gemeente Ommen ingesteld

29 september 2023, 14:41

Bij de raadsvergadering van donderdag 28 september is de nieuwe rekenkamer van de gemeente Ommen ingesteld. Daarnaast werd afscheid genomen van vertrekkend voorzitter Frans Willeme. Bij zijn afscheid overhandigde Willeme het onderzoeksrapport ‘Rol van de raad bij de ontwikkeling van de organisatie’ aan de gemeenteraad.

Nieuwe leden

Voor de rekenkamer van de gemeente Ommen is de heer R.H.M. (Ronald) Paping benoemd als voorzitter en mevrouw I.J.C. (Ilja) Jacobs en de heer P. (Paul) Hartholt als leden.

De heer R.H.M. (Ronald) Paping
Ronald Paping vindt het een eer om de komende jaren voorzitter van de Rekenkamer te zijn: “Ik hoop dat ik samen met mijn collega’s een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de effectiviteit en doelmatigheid van het beleid van de gemeente. Op mijn 18e heb ik Ommen verlaten om economie te gaan studeren. Daarna heb ik gewerkt bij onder andere de provincie Overijssel, de universiteit, de vakbeweging en de Woonbond. Ik heb mijn loopbaan vorig jaar afgesloten als wethouder in de gemeente Arnhem, met onder meer de portefeuilles armoedebeleid, wonen en financiën. Met het voorzitterschap van de rekenkamer Ommen is de cirkel min of meer rond.”

Mevrouw I.J.C. (Ilja) Jacobs
Vanuit haar werk als auditmanager bij een verzekeringsbedrijf heeft Ilja Jacobs veel kennis en kunde op het gebied van onderzoek. “Daarmee draag ik graag bij de rekenkamer van de gemeente Ommen”, zegt Jacobs. “Dit om de raad van nieuwe inzichten en goede adviezen te blijven voorzien. Ommen is de gemeente waar ik getrouwd ben en vele vakanties heb doorgebracht. Via de rekenkamer wil ik graag wat teruggeven aan deze mooie gemeente.”

De heer P. (Paul) Hartholt
Ook Paul Hartholt is enthousiast om als rekenkamerlid bij te dragen aan de gemeente waar hij oorspronkelijk vandaan komt: “Met een bedrijfskundige en accountancy-achtergrond werk ik bij de provincie Overijssel als junior adviseur concerncontrol. Ik kijk uit naar een leuke en leerzame tijd, waarin ik mijn steentje kan bijdragen en ervaring op kan doen.”

Rol van de rekenkamer

De rekenkamer doet voor de raad onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeente. Ze controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of de gemeente het geld goed heeft uitgegeven. Door gewijzigde wetgeving was de gemeente verplicht een nieuwe rekenkamer in te stellen.

Onderzoeksonderwerpen

De rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen ze onderzoekt. Bij de keuze voor onderzoeksonderwerpen houdt zij rekening met wat er in de gemeente leeft. Ook inwoners van de gemeente Ommen kunnen een verzoek voor een onderwerp indienen. Dit kan door een e-mail te sturen naar griffie@ommen.nl.