Nieuwe subsidie, nieuwe ronde, nieuwe kansen!

8 september 2022, 10:49

Voor 2022 is er wederom een budget beschikbaar voor de uitvoering van de plannen die aansluiten bij de ambities van het lokaal sport- en preventieakkoord “Samen Fitter Verder!”. Dit jaar is er een extra budget beschikbaar gesteld. Het totale budget is € 28.858,-. Eerder dit jaar is aan een 2-tal projecten al € 6000,- toegekend. Dit betekent dat er op dit moment nog € 22.858, – in de subsidiepot zit!

De gemeente Ommen wil dit jaar extra aandacht besteden aan de thema’s ‘Kinderen in de gemeente Ommen zijn fit, vaardig en sociaal’ , ‘In Ommen kan iedereen meedoen met sport en bewegen’ , ‘Een gezonde leefstijl’ en de verbetering van de samenwerking tussen sport en onderwijs’.

Dus heeft u een goed idee om door middel van bewegen bijv. de eenzaamheid onder ouderen terug te dringen of om een online applicatie (app) te ontwikkelen om (nog) meer kinderen en jongeren in beweging te krijgen of een bijdrage te leveren aan een gezondere leefstijl of heeft u andere ideeën die aansluiten bij Samen Fitter Verder!? Stuur dan uw plan op!

U kunt uw projectplan tot 15 oktober 2022 opsturen naar samenfitterverder@ommen.nl. Om het zo eenvoudig mogelijk te houden, hebben we een standaard format ontwikkeld waar u gebruik van kunt maken. Meer informatie over het lokaal sport- en preventieakkoord en het format vindt u op de website; www.vitaalommen.nl/samen-fitter-verder.

Als u vragen heeft stuur een mail naar samenfitterverder@ommen.nl of neem contact op met Nienke Weijdeman, telefoonnummer 0523 – 788850.