Ommen ontvangt bijdrage van Rijk voor tijdelijke woningen

22 november 2022, 15:10

Dinsdag 15 november is een eerste subsidieaanvraag toegekend voor flexibele woningbouw aan gemeente Ommen door de minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dit is de eerste bekendmaking in het kader van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. Gemeente Ommen is één van de 13 gemeenten die de subsidie ontvangt.

Er zijn flinke wachtlijsten voor woningzoekenden, ook in de gemeente Ommen. Voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning is het momenteel vrijwel onmogelijk om een woonplek te vinden. Zij hebben als woningzoekenden weinig tot geen inschrijftijd opgebouwd, maar wel dringend een woning nodig. Met 50 tijdelijke woningen (zogenaamde flexwoningen) wil gemeente Ommen in samenwerking met Vechtdal Wonen hen een dak boven het hoofd bieden. Het gaat hierbij om een periode van 15 jaar.

Tijdelijke vergroting woningaanbod

De doorlooptijd van nieuwbouwprojecten is lang en de tekorten op de woningmarkt nemen steeds verder toe. Met uitbreiding van dit type woningen wordt het woningaanbod tijdelijk vergroot en de wachtlijsten verkleind; een nadrukkelijke wens van de gemeenteraad. Daarnaast vergroot het ook de diversiteit aan woningen (koop, huur en sociale huur) in de gemeente. Vechtdal Wonen en gemeente Ommen voorzien met de tijdelijke woningen in een mooie kans om op korte termijn aan een specifieke vraag te voldoen.

Haalbaarheidsonderzoek

De Gemeente Ommen en Vechtdal Wonen willen eind 2023 of begin 2024 de tijdelijke woningen realiseren. De haalbaarheid hiervan wordt momenteel onderzocht. De toekenning om deze subsidie gaat hierin helpen. De gemeente Ommen is nog in afwachting van een aanvullende subsidie. Daarnaast staan er in de gemeente diverse andere nieuwbouwprojecten (o.a. Vlierlanden fase C&D en Haven Oost) op de planning.

Lees meer over de stimuleringsregeling via Volkshuisvesting Nederland.