Omzetting gazons naar kruidenrijke vegetaties vanwege droogte uitgesteld

31 mei 2022, 14:43

De inspraakperiode voor het omzetten van gazons naar kruidenrijke vegetaties is afgelopen en het voornemen was om de werkzaamheden op te starten. Echter, vanwege droge weers- en bodemomstandigheden is het momenteel niet verstandig om de werkzaamheden uit te voeren omdat de kans groot is dat de grond sterk zal uitdrogen vanwege de bewerking en de kruidenzaden verwaaien of na ontkieming zullen verdrogen.
De afweging is gemaakt om de werkzaamheden uit te stellen en het in september 2022 op te pakken omdat zo is de verwachting de weers- en bodemomstandigheden dan gunstiger en daarnaast sprake zal zijn van warme en vochtige nachten en een verminderde onkruiddruk en de in te zaaien kruiden betere ontwikkelingskansen worden geboden.
In de tussenliggende periode worden de om te vormen percelen niet gemaaid.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de heer B. (Ben) Bakkenes, bereikbaar onder telefoonnummer 0523 – 289334 of Ben.Bakkenes@hardenberg.nl