Vogelgriep vastgesteld op Pluimveebedrijf in Dalfsen

29 juli 2022, 12:03

Er is in Dalfsen bij een vleeseendenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd.

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Dalfsen liggen zes andere pluimveebedrijven die door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) worden gescreend op vogelgriep. In de 10 kilometer zone liggen nog 26 andere pluimveebedrijven waarvoor de ophok- en afschermplicht en het vervoersverbod per direct geldt. De maatregelen gelden ook voor hobby-pluimveehouders.

Ophokplicht

Het besmette bedrijf ligt in een regio waar de ophokplicht op 28 juni is opgeheven. In het 10km gebied rondom de besmette locatie is op basis van de gebiedsregeling opnieuw een ophok- en afschermplicht van kracht, maar deze geldt niet voor de hele regio.

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Meer informatie over de situatie en de maatregelen leest u op de website van de Rijksoverheid.