Werkzaamheden monumentale boom

19 april 2022, 11:43

Gemeente Ommen heeft diverse monumentale bomen. Bij de kruising Haven noord en Strangenweg in Ommen staat ook een monumentale eik. Het is een mooie boom en gemeente Ommen wil die graag behouden. Omdat er een slechte verbinding zit tussen 2 kroondelen is daar in het verleden al eens een verankering aan gebracht. Deze verankering hoort er slap in te hangen. Door de verankering er slap in te hangen kan het met harde wind de pieken in de belasting op vangen. Verder zal de boom zelf voor zijn eigen draagkracht moeten zorgen.
De verankering hangt er niet meer slap in. Dat betekend dat de kroondelen zijn uitgezakt waardoor de kans bestaat dat de boom op de verankering gaat leunen en niet meer zorgt voor eigen draagkracht. Voor de gemeente was dat de aanleiding om een gespecialiseerd bedrijf de boom te laten onderzoeken. De boom heeft een redelijke conditie. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de boom een zwamaantasting heeft. Op dit moment is dat nog niet erg maar het betekend wel dat we dit jaarlijks gaan monitoren. Gaat de gemeente nu geen ingrepen doen dan is de kans groot dat er in de toekomst een grote ingreep plaats moet vinden. Grote ingrepen bij oude bomen komt oude bomen niet ten goede. Oude bomen kunnen daar moeilijker op anticiperen.
Omdat gemeente Ommen de boom voor de toekomst graag zo lang mogelijk wil bewaren doet zij nu een paar ingrepen. De boom wordt verspreid over de hele kroon iets ingenomen. Hierdoor komt er wat meer licht in de kroon en krijgt de boom de gelegenheid om dichter bij de stam bladmassa te ontwikkelen. Onder de kroon wordt er bladbokashi aan gebracht. Dit is goed voor de bodemleven en geeft voeding af. Verder wordt er dieper in de grond de verdichting verminderd en ook voeding aan gebracht. Door deze maatregelen worden er beter groeiomstandigheden gecreëerd. Betere omstandigheden voor de boom geeft de boom meer gelegenheid om te werken aan haar conditie en te anticiperen op de zwamaantasting.