Word stemmenteller voor extra inkomsten in de verenigingskas!

30 januari 2023, 11:11

Op woensdag 15 maart 2023 worden de verkiezingen voor de provinciale staten en Waterschappen gehouden. De gemeente Ommen gaat dit jaar voor het eerst centraal tellen. Dit houdt in dat op de verkiezingsdag zelf de stemmen op partijniveau worden geteld en de dag erna op kandidaatsniveau. Voor het Centraal Tellen op 16 maart 2023 is de gemeente Ommen op zoek naar verenigingen of stichtingen die willen helpen bij het tellen.
Als beloning krijgt de vereniging of stichting € 50 per dagdeel per teller.

De tellers moeten 18 jaar of ouder zijn. De vereniging zorgt voor één coördinator die het contact onderhoudt met de gemeente. De tellers (en reserves) krijgen vooraf een korte instructie.

Het Centraal Tellen vindt plaats in de Carrousel en begint om 09.00 uur. Het tellen van de stembiljetten vergt concentratie en fysieke inspanning.

Aanmelden

Verenigingen en stichtingen kunnen zich aanmelden via verkiezingen@ommen.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team burgerzaken via 14 0529.