Bezwaar aanslag

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, kunt u binnen zes weken na dagtekening van uw aanslagbiljet bezwaar maken. Voor aanslagen die via het GBLT opgelegd zijn kunt u bezwaar indienen bij het GBLT

Dit geldt voor de volgende belastingaanslagen:

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)
 • Afvalstoffenheffing *
 • Rioolheffing
 • Forensenbelasting *
 • Toeristenbelasting *
 • Reclamebelasting
 • Precariobelasting
 • Begraafplaatsrechten
 • Marktgelden

* Uitzondering: bezwaren m.b.t. het jaar 2021 lopen nog via Ommen

Aanslagen via de gemeente Ommen

Mocht u bezwaar willen maken tegen een ander soort aanslag (bijvoorbeeld leges omgevingsvergunning), of de afrekening afvalstoffenheffing 2021, de forensenbelasting 2021 of de toeristenbelasting 2021, dan kunt u hiervoor bij de gemeente Ommen terecht. 

Mogelijkheden om bezwaar in te dienen zijn:

 • Via het contactformulier op onze website. Klik hier.
 • Ook kunt u uw bezwaarschrift per post versturen naar het volgende adres:

Gemeente Ommen
T.a.v. heffingsambtenaar
Postbus 100
7730 AC Ommen

Uw bezwaarschrift moet ondertekend zijn.

Bezwaarschrift

In uw bezwaarschrift moet u onder meer aangeven:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • de reden van het bezwaar;
 • de belastingsoort;
 • het belastingjaar;
 • het aanslagbedrag;
 • het aanslagnummer zoals op het aanslagbiljet is vermeld.

Meer informatie leest u op de achterzijde van het aanslag-/beschikkingsbiljet.

 

Pro-forma

Als nog niet helemaal duidelijk is waarom u bezwaar maakt of u heeft meer tijd nodig om uw bezwaar te onderbouwen, kunt u een 'pro-forma' bezwaarschrift insturen.

 

Uitspraak

De uitspraak op uw bezwaarschrift ontvangt u schriftelijk. Wij streven er naar uw bezwaar zo spoedig mogelijk af te handelen. De termijn voor uitspraak op bezwaar tegen een aanslag gemeentelijke belastingen wijkt af van de overige termijnen. Voor het eind van het kalenderjaar kunt u uitspraak verwachten.

Als u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Het instellen van beroep kost geld, dit zijn griffierechten. In een bijlage bij de uitspraak staat vermeld hoe dit in zijn werk gaat.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.