Evenementensubsidie

Als u een evenement organiseert in de gemeente Ommen, kunt u in aanmerking komen voor financiële steun in de vorm van een subsidie. In 2023 is hiervoor budget beschikbaar. De hoogte van dit budget is afhankelijk van de vaststelling in de begroting in november 2022.

Incidentele of structurele subsidie

Voor een evenement kunt u maximaal drie jaar achter elkaar een incidentele subsidie aanvragen. Als u na drie jaar over onvoldoende middelen beschikt om de kosten van uw evenement te dekken, kunt u een aanvraag indienen voor een structurele subsidie.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag voor een subsidie in 2023 indienen tot uiterlijk 31 december 2022. Aanvragen die na deze datum worden ontvangen, komen op volgorde van binnenkomst in aanmerking als er nog budget beschikbaar is. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u mailen naar gemeente@ommen.nl. Alle binnengekomen aanvragen worden getoetst aan de ‘Beleidsregels Subsidieverlening Ommen 2013‘.