Subsidie maatschappelijke initiatieven

Het maatschappelijk initiatief is vooral gericht op: het doen! Daarbij ondersteunt de gemeente graag initiatieven waarbij inwoners actief een bijdrage leveren aan de samenleving. Het ondersteunen van maatschappelijk initiatief kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld financiële ondersteuning of ondersteuning in de vorm van het beschikbaar stellen van ruimte en/of ambtelijke capaciteit. De meest gangbare vorm in Ommen is het ondersteunen van initiatieven met een financiële bijdrage. Een andere vorm die inmiddels ook bestaat, is het ‘right to challenge’. Neemt een groep bewoners gemeentelijke taken over in de veronderstelling dat het beter of goedkoper kan. Zo hebben inwoners van Ommen een stichting opgericht om de exploitatie van het openluchtbad Olde Vechte over te nemen van de gemeente.

De zeef van zeven

Een beleidskader is nodig om richting te geven aan de beoordeling van maatschappelijke initiatieven. Het beleidskader bestaat uit de zeef van zeven:

  1. Het initiatief is gericht op leefbaarheid, het versterken van maatschappelijke samenhang of sociale betrokkenheid.
  2. Het initiatief is een verzoek om een activiteit van de gemeente over te nemen, het zogenaamde ‘right to challenge’.
  3. Initiatieven die in strijd zijn met bestaande regels zijn uitgesloten. Initiatieven die in strijd zijn met bestaand gemeentelijk beleid kunnen eventueel als pilot in aanmerking komen.
  4. Er is draagvlak gewenst, passend bij het doel.
  5. Er is geen eigen bijdrage vereist. Wel wordt uitgegaan van eigen inzet, ook om ergens anders fondsen te verwerven (sponsoring, crowdfunding). Commerciële activiteiten zijn uitgesloten.
  6. Maatschappelijke initiatieven moeten zich bewijzen. Ondersteuning is dan ook incidenteel voor hooguit drie jaren. Na evaluatie kan structurele ondersteuning volgen, maar dan als begrotingsvoorstel aan de gemeenteraad.
  7. Omdat het gaat om incidentele uitgaven zijn de regels voor aanvraag en verantwoording beperkt.

De zeef van zeven wordt gebruikt bij de beoordeling van de subsidieaanvraag.

Heeft u een maatschappelijk initiatief? Geef dan een toelichting op uw plannen samen met een begroting of kostenoverzicht en mail deze naar gemeente@ommen.nl. Wij nemen contact met u op.