Subsidie speeltuincommissies

Organisaties die een openbaar speelterrein beheren komen in aanmerking voor een subsidie voor het beheer en onderhoud van de speelplek. De subsidie bestaat uit een vast bedrag per speeltoestel en een bedrag voor de verzekeringskosten.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag voor een subsidie in 2023 indienen tot uiterlijk 1 oktober 2022. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u mailen naar gemeente@ommen.nl. Alle binnengekomen aanvragen worden getoetst aan de ‘Beleidsregels Subsidieverlening Ommen 2013’.