Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. De rups zit op eikenbomen. De rups is niet schadelijk voor de bomen. Maar mensen en huisdieren kunnen er wel flink last van hebben van hun brandharen.

Bestrijding

Overlast door eikenprocessierupsen proberen we op verschillende manieren te voorkomen. Dit doen we gedurende het jaar op verschillende manieren.

  • Het hele jaar: investeren in meer biodiversiteit, met als resultaat minder eikenprocessierups,
  • April en mei: preventief behandelen van eikenbomen,
  • Juni en juli: bestrijding van de eikenprocessierupsen.

Melden van overlast

Ziet u op drukke plekken veel grote nesten met eikenprocessierupsen in gemeentelijke bomen? Dan kunt u op de interactieve kaart een melding maken.

Let op: wij beoordelen alle meldingen. Gaat het om een gemeentelijke boom met veel grote nesten op een drukke plek? Dan gaan wij over tot bestrijding. Wij bestrijden geen bomen zonder nesten. Ook niet als u in deze boom wel eikenprocessierupsen ziet.

Het hele jaar: meer biodiversiteit, minder eikenprocessierups

Natuurlijke vijanden kunnen de overlast van eikenprocessierups beperken. Zij vangen de vlinders waardoor er minder eitjes kunnen worden gelegd. Gemeente Ommen verbetert de van deze natuurlijke vijanden. Voorbeelden van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zijn vleermuizen en vogels zoals koolmezen, pimpelmezen, mussen en spreeuwen. Maar ook roofinsecten zoals sluipwespen en sluipvliegen.

Op de website Nature Today leest u een 4 praktische tips om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te helpen. En daarmee te helpen om de overlast van de eikenprocessierups te verminderen.

Verbeteren biodiversiteit

Door de biodiversiteit te verbeteren, komen er meer natuurlijke bestrijders. Wij zorgen daarom in het openbaar groen voor meer wilde kruiden en bloemen. Daar komen de insecten op af. Deze veldjes maaien wij minder vaak. Niet alleen deze insecten, maar ook bijen, vlinders en vogels halen hier hun voedsel.

We hangen ook nestkastjes voor mezen en vleermuiskasten op. De mezen en vleermuizen eten de rupsen op en zorgen zo voor minder overlast van eikenprocessierups.

Daarnaast maken we gebruik van feromoonvallen.

April en mei: preventief behandelen van eikenbomen

In de maanden april en mei komen de eerste eitjes van eikenprocessierupsen. Met nematoden of met een bacteriepreparaat bestrijden we de rupsen nog voordat ze brandharen krijgen. We doen dit bij de bomen waar vorig jaar eikenprocessierupsen voor veel overlast hebben gezorgd. En op plekken waar veel mensen wonen. Ook kijken we naar plekken waar veel eiken bij elkaar staan.

Nematoden zijn kleine beestjes van ongeveer 1 tot 2 millimeter lang. Ze zijn nog net met het blote oog te zien. Ze zijn een natuurlijke bestrijder van de eikenprocessierups. Een bacteriepreparaat spuiten we op het blad van de boom. Als de rupsen het blad eten, krijgen ze de bacterie binnen. Hierdoor gaat de rups na 2 tot 5 dagen dood.

Juni en juli: bestrijding van de nesten

Preventief bestrijden geeft geen 100% garantie. Er kunnen dus altijd nog wel eikenprocessierupsen op de boom zitten. Als rupsen hun nesten maken, zuigen we deze nesten weg. Dat doen we niet overal.

Binnen de bebouwde kom:

  • We bestrijden eikenprocessierups in gemeentelijke bomen met twee of meer nesten (tenminste) zo groot al een tennisbal.

In het buitengebied:

  • We bestrijden eikenprocessierups langs enkele drukke wegen met 2 of meer nesten (tenminste) zo groot al een tennisbal.
  • En langs alle andere wegen in het buitengebied alleen als het gaat om gemeentelijke bomen aan de voorkant van een woning of erf met vijf of meer nesten (tenminste) zo groot al een tennisbal.

We gebruiken 2 middelen. Het ene middel gebruiken wij in de nacht en werkt heel kort. De eikenprocessierups is namelijk in de avond en de nacht het meest actief. Dat is daarom het beste moment voor de bestrijding. We kunnen alleen enige geluidsoverlast in de avonduren niet voorkomen. Van dit middel hebben andere rupsen en insecten het minste last. Daarom gebruiken we dit bestrijdingsmiddel ook steeds meer.

Het andere middel werkt langer en is effectiever. Maar hier kunnen andere rupsen en insecten wel meer last van hebben. Daarom gebruiken wij dit middel ook alleen bij rijen met bomen waar vorig jaar veel eikenprocessierupsen hebben gezeten. We spuiten het middel niet in bomen waarvan wij weten dat daar beschermde vlindersoorten in zitten.

Om te voorkomen dat er opnieuw eikenprocessierups in de bomen komt, spuiten wij in sommige bomen een bestrijdingsmiddel. Dit zorgt voor nevel dat bijvoorbeeld op uw ramen of auto terecht kan komen. Het middel is biologisch en ongevaarlijk voor mensen en dieren. Alleen heel soms zorgt dit voor wat irritatie aan uw ogen en luchtwegen. We proberen de overlast te voorkomen. Maar omdat het om een nevel gaat dat hoog in de boom moet komen, lukt dat niet altijd.

Verspreid over de gemeente hebben wij emmertjes opgehangen in eikenbomen. Dit zijn feromoonvallen. Hiermee krijgen we inzicht in de plaagdruk voor het komende jaar.

Feromoonvallen zijn doorzichtige kunststof emmertjes gevuld met een lokstof. Ze zijn met touwtjes aan eikenbomen vastgemaakt. Deze vallen lokken en vangen de mannetjes van de eikenprocessievlinder die op zoek zijn naar vrouwtjes.

We hebben de vallen verspreid door de gemeente opgehangen. In het najaar tellen we hoeveel vlinders we hebben gevangen. Zo krijgen we een beeld waar de processierups nog voorkomt en in welke mate. Het geeft inzicht in de te plaagdruk die we kunnen verwachten voor volgend jaar. Dat helpt ons bij een nieuw bestrijdingsplan.

Een extra voordeel is dat gevangen mannetjes geen vrouwtjes kunnen bevruchten. Dat zorgt voor minder nageslacht.

U herkent eikenprocessierupsen aan hoe ze vooruit gaan. Ze gaan altijd met meerderen tegelijk in een lange stoet. Daarom ook de verwijzing naar een processie.

  • De rups heeft lange witte haren die uit gele vlekken op de rug staan ingeplant.
  • Er loopt een donkere band boven over de rug van de rups.
  • De rups heeft een donkerbruine kop.

Op de stam of op dikkere takken maken de eikenprocessierupsen nesten in de vorm van een ballon. Dit zijn dichte spinsels waarin de rupsen zich bij elkaar verpoppen. Uiteindelijk komen er vlinders uit.

De brandharen van de rups kunnen klachten geven als ze op uw huid of in uw ogen komen: Op de huid: (heftige) jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid (soms ook onder de kleren). In de ogen: roodheid, dikke oogleden, het gevoel dat er iets in het oog zit.

Probeer te voorkomen dat u in aanmerking komt met de brandharen van de eikenprocessierups. Gebeurt het toch? Behandel dan de plekken. Op de website van de GGD vindt u tips.

Ja dat kan. Zeker als honden of katten in aanraking zijn geweest met nesten of rupsen. Dit zorgt voor problemen in de bek en luchtwegen, wat zelfs kan leiden tot ademhalingsproblemen en benauwdheid. Vermoed u dat uw huisdier contact heeft gehad met processierupsen, ga dan zo snel mogelijk naar de dierenarts!

Wij beslissen binnen 3 werkdagen of we de eikenprocessierups die u hebt gemeld gaan bestrijden. Op de interactieve kaart kunt u hierna zien wat wij hebben besloten.

Bestrijden we de door u gemelde eikenprocessierups? Dan sturen we de locatie van de boom door naar het bedrijf dat voor ons de bestrijding uitvoert. Wanneer zij de bestrijding starten, hangt af van de planning. Dit gebeurt in ieder geval binnen 2 weken na ons besluit.

Wij kunnen helaas niet alle eikenprocessierupsen bestrijden. Daarom kiezen we voor de bestrijding van de bomen op plekken waar veel mensen of dieren langs komen. We bestrijden niet de bomen langs wegen in het buitengebied. Ook niet als er wel veel nesten in de bomen zitten.

Op onze interactieve kaart zetten we bij bomen een melding als we deze bomen niet bestrijden.

Wij kunnen helaas niet alle eikenprocessierupsen bestrijden. Daarom kiezen we voor de bestrijding van de bomen op plekken waar veel mensen of dieren langs komen. Ook kijken we naar het aantal en de grootte van de nesten in een boom.

Wij kunnen helaas niet alle eikenprocessierupsen bestrijden. Wij kiezen daarom alleen voor bomen langs doorgaande (school)fietsroutes (bijvoorbeeld van dorp naar dorp), fietsknooppuntroutes en (lange afstand) wandelroutes die veel worden gebruikt.

Langs minder drukke wegen bestrijden we alleen de eikenprocessierupsen in bomen die direct voor huizen, scholen en bijvoorbeeld campings staan. Staan er ook bomen in de buurt tussen open stukken? Dan halen we daar geen nesten weg.

Het kan gebeuren dat u allergisch bent voor eikenprocessierups. Of gevoelige luchtwegen of astma hebt. Staat op onze interactieve kaart dat wij een boom bij u in de buurt niet bestrijden? Dan kunt u hiervoor een aparte melding maken. Geef daarbij ook duidelijk de reden aan waarom wij in uw geval de boom moeten bestrijden.

De eikenprocessierups zorgt niet alleen voor overlast in de gemeente Ommen. De rups zorgt in heel Nederland voor problemen. Daarom zijn alle antwoorden en informatie samengebracht bij het landelijke Kennisplatform Processierups.