Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren in de gemeente Ommen? Dan zijn er 2 varianten: vergunningsvrij of vergunningsplichtig. Voor grote evenementen hebt u een vergunning van de gemeente nodig.

Een klein evenement is vaak vergunningsvrij. Een evenementenvergunning vraagt u uiterlijk 8 weken voor het evenement plaatsvindt aan. Een melding dient u 15 werkdagen voor aanvang van het evenement te doen. Vraag uw vergunning dus op tijd aan.

Overzicht evenementen

Voor de openbare orde is het niet wenselijk dat er meerdere belastende evenementen op dezelfde dagen plaatsvinden. Raadpleeg eerst via de evenementenagenda wat er inmiddels vergund of aangevraagd is.

Bij uw aanvraag geeft u onder meer informatie op over het evenement, zoals de datum, het te verwachten aantal bezoekers en de te nemen coronamaatregelen. Ook geeft u aan of er gebruik wordt gemaakt van tenten en kramen en of er alcohol wordt geschonken. Als bier of wijn wordt geschonken, kan daarvoor een ontheffing worden verleend.

Uw aanvraag voorziet u onder andere van informatie over de locatie (plattegrond), beveiliging, EHBO-voorzieningen en sanitaire voorzieningen. Voor het nemen van verkeersmaatregelen kan de gemeente hekken en borden beschikbaar stellen.

In de evenementenvergunning staan alle voorwaarden genoemd waar uw evenement aan moet voldoen. U bent zelf verantwoordelijk voor het kennisnemen en naleven van de voorschriften.

Een melding van een klein evenement is voldoende indoen het voldoet aan onderstaande voorwaarden.

  • Er zijn niet meer dan 100 bezoekers.
  • Het evenement vindt plaats op maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 23.00 uur of op zondag tussen 13.00 en 23.00 uur.
  • Er wordt geen muziek gedraaid, gemaakt of gespeeld voor 07.00 uur of na 23.00 uur.
  • Het evenement veroorzaakt geen hinder voor verkeer en hulpdiensten.
  • Er worden geen objecten geplaatst groter dan 25 vierkante meter per object met een minimale onderlinge afstand van 5 meter.

Als bovenstaande niet op uw evenement van toepassing is, heeft u een evenementenvergunning nodig.

Wilt u alcohol schenken tijdens uw evenement, versterkte muziek laten horen of is uw evenement op zondag? Een groot deel van deze aanvullende vergunningen en ontheffingen zijn opgenomen in de aanvraag voor een evenementenvergunning. Heeft u geen vergunning nodig, dan vraagt u deze ontheffingen apart aan.

Organiseert u een evenement op een locatie die niet als evenementenlocatie is aangewezen? Dan heeft u hiervoor aanvullend een omgevingsvergunning nodig. Als u deze vergunning nodig hebt, informeren wij u hierover. U vraagt een omgevingsvergunning aan via www.olo.nl.

  • Een evenementenvergunning vraagt u minimaal 8 weken voor het evenement plaatsvindt aan.
  • Wij nemen een beslissing over uw aanvraag binnen 8 weken na ontvangst.
  • Deze termijn mogen wij 1 keer verlengen.
  • Een melding dient u 15 werkdagen voor aanvang van het evenement te doen.

Vraag uw vergunning dus op tijd aan.

Meer informatie over de kosten kunt u lezen onder Titel 3 (Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn), Hoofdstuk 2 (Organiseren evenementen of markten) van de tarieventabel uit de legesverordening.

Lees ook de brochures evenementen en stifstof en evenementen en soortenbescherming van de provincie Overijssel. Hierin vindt u meer informatie over waar uw evenement aan moet voldoen om te voorkomen dat het een negatieve invloed heeft op de omgeving.

Onder evenement verstaan wij een activiteit die voor iedereen toegankelijk is. Dat betekent dat iedereen (eventueel tegen betaling) welkom is. Bruiloften, personeelsfeesten en verjaardagen hebben een besloten karakter, omdat alleen mensen komen die een uitnodiging hebben ontvangen.

Voor deze activiteiten met een besloten karakter stellen wij geen gemeentegrond beschikbaar. U kunt deze activiteiten alleen organiseren op privéterrein.

Wilt u muziek laten horen, dan houdt u rekening met het geluidsniveau. Omwonenden mogen hiervan geen last hebben.

U heeft hiervoor wel een ontheffing geluidshinder nodig. Deze kunt u aanvragen door een email te sturen naar gemeente@ommen.nl met daarin aangegeven de activiteit, data, tijdstippen en de locatie.

Heeft u een duidelijk beeld van het concept en eventueel een draaiboek van het evenement en wilt u deze plannen bespreken met de gemeente? Neem dan contact op met onze evenementencoördinator Marit Abma via marit.abma@ommen.nl.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Ommen via het telefoonnummer 14 0529.