Standplaatsvergunning

Wilt u een vaste standplaats om bijvoorbeeld ijs, loempia’s of bloemen te verkopen? Wilt u een standplaats op de weekmarkt in Ommen? Of wilt u tijdelijk kerstbomen of oliebollen verkopen op een plek in de gemeente Ommen? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Het gaat hier niet om een standplaats op een evenement. Daarvoor heeft u een andere vergunning nodig.

Weekmarkten

In de gemeente Ommen wordt op iedere dinsdag een weekmarkt gehouden van 08.00 tot 13.00 uur. De Ommense markt telt ongeveer dertig standplaatshouders. Het marktterrein ligt in het gezellige centrum. Een bezoek aan de markt is dus goed te combineren met een bezoek aan het winkelcentrum. Als u een standplaats wilt op de markt van Ommen, dan kunt u de mogelijkheden bespreken met de marktmeester.

Standplaatsen
De markt kent alleen standplaatshouders met een eigen kraam of eigen verkoopwagen. Ook hier is de diepte van de standplaats ongeveer drie meter. Deze markt heeft een branchepatroon. Een beperkt aantal kramen/wagens van iedere branche wordt op deze markt toegelaten.

Voorwaarden deelname markt:

 • Alleen natuurlijke personen worden als standplaatshouder op de markt toegelaten.
 • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in uw regio.
 • U bent voldoende verzekerd.
 • U tekent een verklaring dat ambulante handel uw hoofdberoep is.

Marktmeester
Voor meer informatie over een plaats op de markt kunt u terecht bij marktmeester Gerhard Bies. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 14 0529.

Voor het verlenen van een standplaatsvergunning worden kosten in rekening gebracht. Informeer vooraf bij de Publieksdienst naar de hoogte hiervan.

Wij beslissen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij 1 keer verlengen.

 • Redelijke eisen van welstand.
 • Bruikbaarheid van de weg.
 • Veilig en doelmatig gebruik van de weg.
 • Het bestemmingsplan.
 • De bescherming van groenvoorzieningen.
 • Het maximum aantal standplaatsen.

 • Een duidelijke tekening of foto van de verkoopgelegenheid.
 • Situatietekening met de exacte afmetingen van de locatie.
 • Een overzicht van de producten die u wilt verkopen.
 • Een kopie van uw geldige paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

 • U bent handelingsbekwaam.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (geen detailhandel).
 • Uw aanvraag past in het bestemmingsplan van de gemeente.
 • Uw standplaats levert geen problemen op voor de openbare orde.
 • Voor de verkoop van oliebollen geldt de vergunning maximaal 3 maanden.
 • Voor de verkoop van kerstbomen geldt de vergunning maximaal 3 weken.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U mag flyeren. Eventuele rommel ruimt u zelf op. U mag niet flyeren op de marktterreinen op de dagen dat er markt is.