Grofvuil (huis- en tuinafval)

Grof huisvuil

Grof huisvuil is afval dat niet in de minicontainer of verzamelcontainer past. Puin, zand, bouw- en sloopafval is geen grof huisvuil. U kunt grof huisvuil tegen betaling kwijt bij het afval brengstation Bovenveld aan de Ommerweg 69 in Rheezerveen. Hoeveel u moet betalen, is afhankelijk van de hoeveelheid en het soort afval. Kijk op de site van ROVA voor de openingstijden en tarieven.

U kunt herbruikbare producten, zoals, kleding en textiel, naar kringloopbedrijf Noggus&Noggus aan de Strangeweg 23 brengen of gratis op laten halen.

Grof tuinafval

Grof tuinafval en schoon takhout kunt u zes dagen per week op drie locaties gratis inleveren. Dit kan alleen als u inwoner bent van de gemeente Ommen. Daardoor kunt u om uw identiteitsbewijs worden gevraagd. Het zijn de volgende drie locaties:

  • Dunnewindgroep aan de Strangeweg 7 in Ommen (website).
  • Milieubrengstation Bovenveld aan de Ommerweg 69 in Rheezerveen (website).
  • Frijlink Milieu BV aan de Brink 50 in Ommen (website).

Voor de actuele openingstijden kunt u kijken op de website van de bedrijven.

Grof tuinafval bestaat bijvoorbeeld uit coniferen, met naalden en blad vervuild takhout en snoei- en tuinafval dat niet in de Gft-container past.

Niet onder grof tuinafval en schoon takhout vallen stobben van bomen (> 20 cm), graszoden, grond, bielzen, hooi, stro, tuinhekken, -schuttingen, ander bewerkt of onbewerkt tuinhout en tuinmeubels. Het grof tuinafval en schoon takhout mag niet zijn vervuild met ander afval (zoals blikjes, plastic, stenen en papier).

Schoon takhout

Grof tuinafval dient u gescheiden te houden van schoon takhout. Dit schone takhout kan dan worden benut als schone brandstof voor kachels. Schoon takhout bestaat alleen uit takken en stammen van bomen en struiken en is niet vervuild met grond, naalden of blad.

Halen

ROVA haalt grof huisvuil en tuinafval tegen betaling bij u thuis op. Bel voor een afspraak met de klantenservice van ROVA via het telefoonnummer 038 427 37 77. U moet thuis zijn als het grof huisvuil wordt opgehaald, omdat u een eenmalige machtiging moet tekenen.

Houd bij het aanbieden van grof huisvuil en tuinafval rekening met het volgende:

  • Zet uw huisvuil op de afgesproken dag gebundeld voor uw woning tegen de stoeprand. Als dit niet kan, kunt u met de telefoniste een plaats afspreken waar de vuilniswagen wel kan komen.
  • Een bundel grof huisvuil mag niet langer zijn dan anderhalve meter en niet meer wegen dan 25 kilogram.
  • U mag per keer niet meer dan drie kubieke meter aanbieden. Afval dat in uw grijze container past, wordt niet meegenomen.

Vragen?

Heeft u vragen over de afvalinzameling, dan kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum via het telefoonnummer 038 427 37 77 of via het contactformulier op www.rova.nl/contact