Gemeentelijke rioleringsplan

We hebben als gemeente ca 150 km riolering in beheer. Daarnaast hebben we 48 rioolgemalen, 53 tunnelgemalen en ca 360 drukrioleringsunits. Deze laatste staan voornamelijk in het buitengebied. Tot slot zijn we verantwoordelijk voor het beheer van 55 ha oppervlaktewater (sloten en vijvers). Al deze onderdelen vormen samen het water- en rioleringssysteem.

De gemeente heeft het programma water en riolering 2023-2027 vastgesteld. Hierin staat hoe we ons water- en rioleringssysteem geschikt gaan maken voor de klimaatveranderingen die op ons afkomen.