Gemeentelijke rioleringsplan

De gemeente Ommen streeft naar een optimaal functionerende waterketen tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Hoe dit wordt georganiseerd, staat beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Lees het online Gemeentelijk Rioleringsplan.

Riolering heeft een belangrijke functie in onze samenleving. Het beschermt de volksgezondheid en het milieu door het inzamelen en vervoeren van afvalwater en overtollig regen- en grondwater uit de directe leefomgeving.

Het rioolstelsel beperkt ook wateroverlast en helpt bij het aantrekkelijk houden van woon-, bedrijfs- en recreatieomgeving.

Rioleringsbeleid
Het rioleringsbeleid is beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan. Hierin staat onder meer wat de gemeente heeft gedaan op het gebied van riolering, wat er tot en met 31 december 2022 nog moet gebeuren en wat het kost.

In het Gemeentelijke Rioleringsplan staat de samenwerking in de waterketen Noordelijke Vechtstromen centraal. Deze samenwerking is vastgelegd in het bestuursakkoord waterketen 2.0.