Discriminatie 

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Dan kunt u denken aan afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte.

Wordt u onterecht ongelijk behandeld en heeft dat te maken met een van deze gronden? Dan kunt u een beroep doen op Artikel 1 van de Grondwet. Deze wet stelt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Maak een melding van discriminatie

Vizier biedt een laagdrempelige voorziening, waar slachtoffers van discriminatie eenvoudig kunnen binnenstappen en direct en kosteloos hulp kunnen krijgen.

U kunt bij Vizier gevallen van discriminatie melden en hierover een klacht indienen. Deze klachten kunnen betrekking hebben op alle terreinen van het leven, zoals de arbeidsmarkt, de overheid, horeca, woonomgeving en onderwijs.

Maak online een melding van discriminatie

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Vizier via het telefoonnummer 085 073 46 00, of e-mailadres info@vizieroost.nl.