Hulpmiddelen

Kunt u zich door ziekte of een handicap niet (meer) goed redden in huis of daarbuiten? Misschien heeft u dan een hulpmiddel nodig. Bijvoorbeeld een rolstoel of een tillift.

Het juiste hulpmiddel ondersteunt u bij uw dagelijkse bezigheden. U kunt langer in uw eigen huis blijven wonen of makkelijker ergens naartoe gaan. Sommige hulpmiddelen koopt of regelt u zelf. Andere hulpmiddelen regelt de gemeente vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Hulpmiddelen die u zelf koopt

Voorbeelden van eenvoudige hulpmiddelen die u zelf koopt of leent bij een thuiszorgwinkel:

  • eenvoudige, losse douche- of toiletstoel
  • rollator
  • eenvoudige rolstoel die u af en toe nodig heeft
  • kleine drempelhulpjes en wandbeugels in huis

Hulpmiddelen die u zelf regels

Heeft u korter dan 6 maanden een voorziening nodig? Dan kunt u die lenen bij een thuiszorgwinkel. U kunt hiervoor terecht bij uw zorgverzekeraar. Mocht blijken dat u een hulpmiddel langer nodig heeft dan deze periode dan kunt u contact opnemen met Team Toegang.

Hulpmiddelen via de gemeente

Voorbeelden van hulpmiddelen die de gemeente regelt vanuit de Wmo:

  • (elektrische) rolstoel
  • driewielfiets
  • scootmobiel
  • tillift
  • verrijdbare douche- of toiletstoel