SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje Nederland is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie en richt zich sinds 2010 op het begeleiden van mensen met (dreigende) schulden. Dit doen zij in samenwerking met professionele partners en kerken. SchuldHulpMaatje Nederland werkt onder andere samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nederlandse Vereniging voor VolksKrediet, Divosa, Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, Nibud en Stimulansz.

Afdeling Ommen

In Ommen is er ook een lokale organisatie van SchuldHulpMaatje opgericht, namelijk Stichting Maatjes voor Ommen. De aanpak van de stichting richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. SchuldHulpMaatje biedt hulp met getrainde vrijwilligers. De gecertificeerde Maatjes begeleiden en ondersteunen mensen met financiële problemen, waarbij ze niet de verantwoordelijkheid uit handen nemen. Het doel is: de hulpvrager helpen naar een gezonde financiële huishouding, zodat iemand het zelf kan. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje zien de mensen achter de cijfers, de schaamte achter de schulden. Zij doen dit vrijwilligerswerk, omdat zij rotsvast geloven in de optelsom van samen sterk. Omdat zij geloven dat het kan. Samen lukt ‘t.

Contact

Meer informatie over SchuldHulpMaatje is te vinden op www.schuldhulpmaatje.nl/ommen.

Contact opnemen met SchuldHulpMaatje Ommen kan via:

E-mail: contact@ommen.schuldhulpmaatje.nl
Telefoon: 06-17046556