Eikenprocessierups

Over de eikenprocessierups

De eikenprocessierups komt voor op eikenbomen. Contact met de brandharen van deze rups kan zorgen voor jeuk en irritatie aan uw ogen of luchtwegen.

Meer informatie

Aanpak in Ommen

De gemeente voert verschillende maatregelen uit om de overlast van de eikenprocessierups te beheersen. De volksgezondheid staat hierbij voorop.

Meer informatie

Preventieve bestrijding

De gemeente zorgt voor preventieve bestrijding in de gemeentelijke bomen. Dit gebeurt op plaatsen waar een hoog risico is voor de volksgezondheid.

Meer informatie

Bestrijding overlast

Als na de preventieve bestrijding nesten van eikenprocessierupsen toch voor overlast zorgen, laat de gemeente deze wegzuigen.

Meer informatie

Natuurlijke bestrijders

Door de biodiversiteit te verbeteren, kan de overlast van eikenprocessierupsen worden beperkt. Hiervoor neemt de gemeente verschillende maatregelen.

Meer informatie