Formeel bezwaar tegen de WOZ-waarde

De gemeente doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat de WOZ-waarde van uw object niet juist is vastgesteld, kunt u dit via een bezwaarschrift kenbaar maken aan de gemeente.

Voor het onderbouwen of motiveren van uw bezwaarschrift is het niet nodig een taxatierapport te laten opmaken en mee te sturen. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde juist is en heeft geen enkel belang om de WOZ-waarde te hoog of te laag vast te stellen.

Mocht blijken dat de gemeente een fout heeft gemaakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde, dan past de gemeente deze graag voor u aan.

U kunt bezwaar indienen, als u vindt dat:

 • de WOZ-waarde van uw object niet juist is vastgesteld
 • de beschikking niet voor u is bestemd
 • dat de onroerende zaak niet goed is aangeduid

Zelf bezwaar maken is altijd gratis
Verschillende commerciële bureaus en makelaars bieden aan om kosteloos (no cure no pay) een bezwaarschrift namens u in te dienen. Wist u dat deze bureaus de rekening van ruim € 700,- voor hun werkzaamheden naar de gemeente sturen? Mocht u overwegen bezwaar in te dienen met behulp van een no cure, no pay bureau, neem dan eerst contact met ons op. De gemeente kan u adviseren over hoe u gemakkelijk een bezwaarschrift kan indienen.

Indienen bezwaar

Bezwaar indienen kan binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet. De gemeente heeft de voorkeur dat u uw bezwaarschrift digitaal indient door middel van het inloggen met uw DigiD of eHerkenning. In het beveiligde formulier wordt u door een aantal velden begeleid die moeten worden ingevuld voor uw bezwaarschrift.

Schriftelijk bezwaar
Ook kunt u uw bezwaarschrift per post versturen naar het onderstaande adres.

Gemeente Ommen
T.a.v. WOZ-ambtenaar
Postbus 100 
7730 AC Ommen

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval het volgende aangeven:

 • Uw naam en adres
 • De dagtekening van uw bezwaar
 • Het aanslagnummer zoals op het aanslagbiljet is vermeld
 • Het aanslagbedrag
 • Het belastingjaar
 • De belastingsoort
 • De redenen waarom u bezwaar maakt
 • Uw handtekening

Uitspraak
De uitspraak op uw bezwaarschrift ontvangt u per mail of schriftelijk. Wij streven er naar uw bezwaar zo spoedig mogelijk af te handelen. De termijn voor uitspraak op bezwaar tegen een aanslag gemeentelijke belastingen wijkt af van de overige termijnen. Voor het eind van het kalenderjaar kunt u uitspraak verwachten.

Als u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Het instellen van beroep kost geld, dit zijn griffierechten. In een bijlage bij de uitspraak staat vermeld hoe dit in zijn werk gaat.

Uitstel van betaling

Als u een bezwaar indient, moet u de aanslag wel betalen. U kunt schriftelijk of via de website uitstel van betaling aanvragen. De vervaltermijnen voor de betaling van uw aanslag staan op uw aanslagbiljet.

Uitstel van betaling kunt u digitaal aanvragen via onderstaande koppelingen: