Bestuursakkoord 2018-2022

CDA, LPO en de ChristenUnie hebben een bestuursakkoord gesloten voor de periode 2018-2022. Het bestuursakkoord heeft de titel Samen Ommen! gekregen. Ook hebben de partijen overeenstemming bereikt over de samenstelling en portefeuilleverdeling van het nieuwe college.

De partijen hebben gekozen voor drie full-time wethouders om uitvoering te geven aan het bestuursakkoord. De volgende drie beoogde wethouders worden donderdag 31 mei 2018 om 19.30 uur geïnstalleerd tijdens een bijzondere raadsvergadering in het gemeentehuis:

 • Ko Scheele (CDA)
 • Leo Bongers (LPO)
 • Bart Jaspers Faijer (ChristenUnie)

Het bestuursakkoord kunt u onderaan de pagina downloaden.

Ambities en prioriteiten

Het Bestuursakkoord Samen Ommen! is een compact akkoord op hoofdlijnen. De centrale,  gezamenlijke boodschap is: 'Samen Ommen: voor, door en met de samenleving'.

In het akkoord staan de ambities en prioriteiten  van de coalitiepartijen en hoe zij deze ambities samen met de gemeenteraad en de samenleving van Ommen willen realiseren:

1. Een zelfstandige en toekomstgerichte gemeente Ommen

 • Die haar zaakjes prima op orde heeft.
 • Dienstverlening dichtbij.
 • Duurzaam financieel beleid.

2.  Economisch sterk Ommen

 • Aantrekkelijke bedrijventerreinen.
 • Een aantrekkelijk centrum.
 • Een sterke recreatie en toerisme sector.
 • Voldoende werkgelegenheid.
 • Ruimte voor initiatieven en vernieuwing in de agrarische sector.
 • Krachtige samenwerkingspartner in de regio.

3. Duurzaam Ommen

 • Ommen leert en experimenteert met nieuwe energiebesparende oplossingen.
 • Ommen zet in op maximaal resultaat bij de energietransitie.

4. Sociaal en waardevol Ommen

 • Onze basiszorg is en blijft op orde. Meer inzet op preventie en zorg dichtbij, voor jong en oud.
 • Aandacht voor de kwetsbare inwoners, vrijwilligers en mantelzorgers.
 • Oog voor elkaar.

5. Leefbaar en veilig Ommen

 • Een passend en flexibel woningaanbod.
 • Leefbaar platteland met vitale kernen, wijken, dorpen en buurtschappen.
 • Verkeersveilig en bereikbaar Ommen met een goed wandel- en fietspadennetwerk en goed onderhouden wegen.

Afspraken over drie inhoudelijke onderwerpen

De coalitie heeft afspraken gemaakt over de volgende drie inhoudelijke onderwerpen:

 • Verkeerssituatie bij de Hessel Mulertbrug: voor met name fietsers moeten maatregelen genomen worden om de veiligheid te verbeteren.
 • Een evaluatie in 2019 van de  openingstijden van winkels en horeca.
 • Aandacht voor de lokale lasten, zoals forensenbelasting, hondenbelasting en de onroerend zaakbelasting voor maatschappelijke gebouwen.

De Ommer Agenda

De samenleving en de inwoners staan voor de coalitie centraal. Minder overheid, meer samenleving, is de ontwikkeling die de coalitie voor staat. Daarom willen de partijen in gesprek met de mensen in de gemeente over belangrijke, maatschappelijke thema's.

Met de gemeenteraad wordt verkent om welke thema's het gaat. Hiervan wordt een eerste 'Ommer Agenda' gemaakt. Deze agenda is flexibel en dynamisch die meebeweegt met de maatschappelijke behoeftes en ontwikkelingen. Ook willen de partijen, daar waar het kan, samen met de inwoners, organisaties en ondernemers beleid opstellen en uitvoeren.