Overzicht collegeleden

mr. drs. J.M. (Hans) Vroomen
mr. drs. J.M. (Hans) Vroomen

Telefoon: 14 0529
Informatie

Portefeuille

  • Beleidscoördinatie
  • Openbare orde en veiligheid
  • Toezicht en handhaving incl. APV en Omgevingsdienst
  • Promotie (algemeen), strategische communicatie en burgerparticipatie
  • Bedrijfsvoering en organisatie
  • Versterken dienstverlening en betrouwbaarheid
  • Samenwerkingen