Overzicht collegeleden

L.G.M. (Leo) Bongers
L.G.M. (Leo) Bongers

Telefoon:
Informatie

Tweede locoburgemeester

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening - uitvoering
 • Omgevingsdienst (OD) inclusief handhaving RO, Milieu
 • Openbare ruimte en openbaar groen
 • Verkeer en vervoer (inclusief verkeersveiligheid)
 • Facilitaire zaken (inclusief ICT)
 • Gemeentelijke eigendommen
 • Recreatie & toerisme inclusief evenementenbeleid en -subsidie
 • Economie (bedrijventerreinen, afstemming OVO)
 • Sociaal domein (werk, inkomen, inclusief sociale werkvoorziening)

Projecten

 • Aanpassing gemeentehuis (dienstverlening)
 • Rotbrink
Website politieke partij