Overzicht collegeleden

B. (Bart) Jaspers Faijer
B. (Bart) Jaspers Faijer

Telefoon: 14 0529
Adres: Chevalleraustraat 2
Informatie

Derde locoburgemeester

Portefeuille

 • Duurzaamheid: klimaat, energietransitie, water, milieu, circulaire economie
 • Welzijn breed (inclusief wmo / ouderen)
 • Dierenwelzijn
 • Reiniging, afvalinzameling
 • Leefbaarheid: wonen & volkshuisvesting
 • Natuur- en landschapsbeleid
 • Economie: algemeen beleid, binnenstad, afstemming HVO, Horeca
 • Plattelandsvernieuwing & agrarische sector
 • Leefbaarheid kleine kernen

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Woord & Daad
 • Lid Algemeen Bestuur VNG Overijssel
 • Penningmeester Natuurnetwerk gemeenten

Projecten

 • Ruimte voor de Vecht
 • Haven-West
 • Vlierlanden
 • Vitaal centrum
 • Co-voorzitter Regionale Energiestrategie (RES) West-Overijssel
Website politieke partij