College Uitvoeringsprogramma

Het college heeft in het Uitvoeringsprogramma aangegeven hoe zij uitvoering gaat geven aan het raadsprogramma 'Krachtig de handen ineen'. Uitgangspunten hierin zijn om het voorzieningenniveau te behouden, de kwetsbaren in de samenleving te ontzien en ruimte te bieden voor noodzakelijke investeringen.

Het college zet in de Meerjarenbegroting uiteen deze uitgangspunten te kunnen realiseren met een sluitende begroting. Ook de komende jaren komt het gemeentebestuur voor lastige keuzes te staan.

Het college zet zich in om de raad maatschappelijk goed afgewogen besluiten voor te leggen. Dit wil het college bereiken door de dialoog aan te gaan met de samenleving, het aanbrengen van structuur in het beleid en het opstellen van langetermijnvisies op diverse beleidsterreinen. En ook bij de uitvoering is een intensieve regionale afstemming, een nauwe samenwerking met de samenleving en een daadkrachtig gemeentebestuur noodzakelijk.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Ommen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.