Over het gemeentearchief van Ommen

Het Gemeentearchief van Ommen is hét historisch documentatiecentrum voor Ommen en omgeving. We zijn er voor iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van de gemeente Ommen.

Jaarlijks vinden vele bezoekers in het gemeentearchief antwoord op hun vragen over de stad, het dorp of de streek waar zij vandaan komen. We zijn een historisch documentatiecentrum in de breedste zin van het woord.

Als 'geheugen' van de streek bewaren we ruim twee strekkende kilometer archiefstukken. Daarnaast beschikt het gemeentearchief over een uitgebreide bibliotheek met regionale historische werken.

Sinds 1 juli 2012 is het gemeentearchief van Ommen te vinden op de vijfde verdieping van het gemeentehuis in Hardenberg. Wilt u een bezoek brengen? Maak dan een afspraak: 14 0529.

Verslag Horizontale Verantwoording Archiefbeheer

De gemeenten Ommen is op basis van de Archiefwet verplicht om gegevens die door de gemeente zijn opgemaakt of ontvangen, op een goede manier te bewaren en te beheren. In het 'Verslag Horizontale Verantwoording Archiefbeheer' wordt hierover verslag uitgebracht.