Gemeenteraad

Vergaderdata en agenda's

Tijdens de raadsvergaderingen nemen de leden van de raad besluiten over voorstellen van het college of van één van de raadsfracties.

Meer informatie

Hoe werkt de gemeenteraad

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente.

Meer informatie

Raadsleden en fracties

De gemeenteraad van Ommen heeft op dit moment zeventien leden uit zeven verschillende fracties. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad.

Meer informatie

Inspreken

Tijdens een vergadering van de gemeenteraad is het mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan.

Meer informatie

Kijk live mee!

Alle raadsvergaderingen en oriënterende rondes zijn live mee te kijken via pc, tablet of smartphone. Achteraf kunt u de uitzendingen terugzien.

Meer informatie

Contact

De griffie is te bereiken via het telefoonnummer 14 0529. U kunt de raadsgriffie ook een e-mail sturen naar het adres griffie@ommen.nl.

Meer informatie