Fractieverantwoordingen

De bijdrage van de gemeente en de inkomsten en uitgaven van de politieke partijen uit de gemeenteraad van Ommen worden vastgelegd in fractieverantwoordingen.

Op deze pagina kunt u de fractieverantwoordingen downloaden.

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via ommen.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.