Gemeenteraadsleden

De gemeenteraad van Ommen bestaat uit zeventien raadsleden en zeven politieke partijen. Inwoners van de gemeente Ommen kiezen elke vier jaar de leden van de gemeenteraad rechtstreeks. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad.

In de raadsperiode 2014 - 2018 is de verdeling van de politieke partijen als volgt:

Zetelverdeling gemeenteraad
Politieke partijAantal zetels
CDA 5 zetels
ChristenUnie3 zetels
LPO2 zetels
VVD2 zetels
D662 zetels
VOV2 zetels
PvdA1 zetel

Overzicht gemeenteraadsleden

Bekijk hieronder een overzicht van de raadsleden per partij. Klik op een link voor de persoonsinformatie.

Voorzitter gemeenteraad
M. (Mark) Boumans (voorzitter)

Griffier
R. (René) Tenkink

CDA
E.J. (Annelies) Bakelaar (fractievoorzitter)
A. (Alice) Makkinga
G.J.P. (Harry) Löwik
T. (Theo) Katerberg
M. (Marinus) Dunnewind

ChristenUnie
F.C.Th. (Frans) van der Mooren (fractievoorzitter)
G.J.P. (Gerard) Marsman
J. (Johan) Wind

LPO
L.G.M. (Leo) Bongers (fractievoorzitter)
D.T. (Dick) Remmers

VVD
I.M. (Ilona) Lagas-Meijer (fractievoorzitter)
C.M.P (Rinie) Schunselaar-Henning

D66
B.T. (Bernard) de Vries Robles (fractievoorzitter)
H.F.J. (Henri) Mors

VOV
G.S. (Gerrit) de Jonge (fractievoorzitter)
G.J. (Gerrit) Middelkamp

PvdA
H. (Hilbert) Moerman (fractievoorzitter)

Overzicht plaatsvervangende commissieleden

De raadscommissie vergadert één keer in de vier weken op donderdagavond vanaf 19.30 uur. Deze commissie behandelt alle voorgenomen besluiten van het college. In de raadscommissie zit een afvaardiging uit elke politieke partij. Dit kunnen raadsleden of plaatsvervangende commissieleden zijn.

De commissie kan een collegelid uitnodigen om een besluit toe te lichten. Uiteindelijk geeft de commissie een advies aan de gemeenteraad. De commissievergaderingen zijn in principe openbaar en u kunt als inwoner inspreken.

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via ommen.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.