Millenniumgemeente

Gemeente Ommen spant zich als Millennium Gemeente actief in om bij te dragen aan het behalen van de acht Millenniumdoelen van de VN. Die doelen zijn gericht op de bestrijding van armoede en honger en het verbeteren van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water.

In 2000 zijn door de VN de acht millenniumdoelen vastgesteld:

  • Extreme honger en armoede zijn uitgebannen
  • Alle jongens en meisjes gaan naar school
  • Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten
  • Kindersterfte is sterk afgenomen
  • Minder vrouwen sterven door zwangerschap
  • De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt
  • Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
  • Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp

Ommen
Sinds het voorjaar 2009 mag de gemeente Ommen zich officieel Millenniumgemeente noemen. De twee speerpunten van Ommen zijn hierbij armoede bestrijding en het bevorderen van duurzaamheid.

Om voor Ommen structureel vorm te kunnen blijven geven aan de millenniumactiviteiten heeft de raad de Stichting Ommen Millenniumgemeente in het leven geroepen.

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via ommen.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.