Raadscommissie

De raadscommissie vergadert één keer in de vier weken op donderdagavond vanaf 19.30 uur. Deze commissie behandelt alle voorgenomen besluiten van het college.

In de raadscommissie zit een afvaardiging uit elke politieke partij. Dit kunnen raadsleden of plaatsvervangende commissieleden zijn. De commissie kan een collegelid uitnodigen om een besluit toe te lichten.

Uiteindelijk geeft de commissie een advies aan de gemeenteraad. De commissievergaderingen zijn in principe openbaar en u kunt als inwoner inspreken.

Plaatsvervangende commissieleden:

CDA

Wim (W.H.) te Velthuis
wim.tevelthuis@ommen.nl

Jacqueline (J.) Tuinbeek
jacqueline.tuinbeek@ommen.nl

ChristenUnie

Richard (H.J.) Veurink
richard.veurink@ommen.nl

LPO

Susan (S.M.) Schepers
susan.schepers@ommen.nl

Jan (J.)  Kroes
jan.kroes@ommen.nl

VVD

Richard (R.B.L.L.) Smits
richard.smits@ommen.nl

Richard (W.R.) de Ruiter
richard.deruiter@ommen.nl

D66

Gerdinand (G.D.) Nijhuis
gdnijhuis@gmail.com

Roosmarijn (R.C.M.) Wernars
roosmarijn.wernars@ommen.nl

VOV

Laura (L.) Sturris
laura.sturris@ommen.nl

Wendy (W.) de Jonge
wendy.dejonge@ommen.nl

PvdA

Harry (H.) Woertink
harry.woertink@ommen.nl

Simone (S.A.N.) Pol-de Ruiter
simone.pol@ommen.nl

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via ommen.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.