Raadsinformatie

Het vergaderschema en informatie over de onderwerpen die in de gemeenteraad van Ommen worden besproken, zijn terug te vinden in het raadsinformatiesysteem.

U vindt de agenda’s van de vergaderingen, vergaderstukken en de verslagen. Ook de schriftelijke vragen van raadsleden aan het college en de antwoorden daarop zijn te vinden.

Ook is zijn er opnames van de vergaderingen. U kunt op elk gewenst moment vergaderingen op onderwerp of op spreker terugluisteren.

2020

2021

Raadsvergaderingen

Raadscommissievergaderingen

Rekencommissievergaderingen

Begrotingsraad

 

Naar het raadsinformatiesysteem

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via ommen.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.