Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Nederland gaat op 21 maart 2018 naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Door het uitbrengen van uw stem oefent u invloed uit op de besluiten die de gemeenteraad de komende vier jaar neemt. Op dezelfde dag kunt u ook uw stem uitbrengen voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Hoe kunt u stemmen

Elke inwoner uit de gemeente Ommen van 18 jaar of ouder ontvangt op of rond vrijdag 2 maart per post een stempas. Hiermee kunt u in elk stemlokaal in de gemeente uw stem uitbrengen.

Meer informatie

Stembureau's

Verspreid over de diverse kernen van de gemeente zijn op 21 maart 16 stembureau's beschikbaar. Met uw stempas beslist u zelf bij welk stemlokaal u stemt. 

Meer informatie

Deelnemende partijen

Aan de verkiezingen voor de gemeenteraad doen op 21 maart in totaal zeven politieke partijen mee. Bekijk een overzicht van de deelnemende partijen en de volledige kandidatenlijsten.

Meer informatie

Referendum

Op 21 maart 2018 wordt ook het referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Door deze wet kan internetverkeer via de kabel worden onderschept.

Meer informatie

Verkiezingsprogramma's

De belangrijkste standpunten van de zeven deelnemende partijen zijn na te lezen in de verkiezingsprogramma's. Deze programma's zijn online beschikbaar.

Meer informatie

Overzicht publicatieborden

Voor de verkiezingscampagnes staan op diverse plekken in de gemeente publicatieborden voor aanplakbiljetten van de diverse politieke partijen voorafgaand aan verkiezingen.

Meer informatie