Organisatie

Werken bij

De gemeente Ommen is een kleine en slagvaardige organisatie. Wij zoeken de samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties op. Bekijk de vacatures.

Meer informatie

Bezwaar of klacht

Als u het niet eens bent met een besluit van of behandeling door de gemeente, kunt u een bezwaarschrift of klacht indienen.

Meer informatie

Verordeningen

De gemeente kan regelingen vaststellen waaraan burgers zich dienen te houden. Dat is nodig voor een leefbare en veilige samenleving.

Meer informatie

Officiële Publicaties

Algemeen verbindende voorschriften maakt de gemeente Ommen bekend in de Staatscourant en het Gemeenteblad en worden online gepubliceerd.

Meer informatie