Bezwaar, klacht indienen of verzoek om handhaving indienen

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Als u niet tevreden bent over de wijze waarop u door de gemeente bent of wordt behandeld, dan kunt u een klacht indienen.

Als u bezwaar indient, moet u belang hebben bij het besluit waartegen u bezwaar maakt. Alleen dan behandelt de gemeente uw bezwaar. Uw bezwaar wordt behandeld door een onafhankelijke commissie bezwaarschriften.

Als u een klacht indient, dan wordt deze in behandeling genomen door de klachtencoördinator van de gemeente. Als u na de afhandeling van de klacht niet tevreden bent, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman kijkt nog een keer naar de klacht en naar de manier waarop daarmee is omgegaan.

Indien u van mening bent dat iemand illegaal iets bouwt, aanlegt of bijvoorbeeld kapt kunt u een verzoek om handhaving indienen bij het college van burgemeester en wethouders

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.