Klachten over de gemeente

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop u door de gemeente of een medewerker van de gemeente bent of wordt behandeld, dan kunt u een klacht indienen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is de gemeente verplicht om klachten van burgers en instanties op een correcte manier in behandeling te nemen. 

U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen. Schriftelijke klachten kunt u sturen naar:

Gemeente Ommen
t.a.v. de Klachtenco√∂rdinator 
Postbus 100
7730 AC Ommen

Ook is het mogelijk om uw klacht via DigiD of E-herkenning in te dienen:

Klacht indienen via Digid
Klacht indienen via E-herkenning

Procedure

Uw schriftelijke klacht moet in ieder geval zijn voorzien van de volgende gegevens: 

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u de klacht indient.
  • Op wie of wat de klacht betrekking heeft.
  • Een omschrijving van de gedraging waarover uw klacht gaat.
  • Uw klacht moet ondertekend zijn.

U ontvangt een bevestiging van uw klacht. Hierin staat ook aangegeven dat de Klachtenco√∂rdinator de klacht in behandeling neemt.  

Als u over het college of de raad klaagt, dan wordt de klacht behandeld door of namens de gemeentesecretaris. Het college of de raad stuurt u uiteindelijk zelf een antwoord. 

Mondelinge toelichting
In de meeste gevallen krijgt u de gelegenheid om uw klacht nog eens mondeling toe te lichten. 

U kunt zich daarbij laten bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde. Ook degene waarover u klaagt wordt gehoord. Het horen van beide partijen kan afzonderlijk van elkaar of gelijktijdig gebeuren. In beide gevallen wordt een verslag gemaakt.

Binnen zes weken na ontvangst van uw klacht krijgt u een brief en een rapportage van de gemeente, waarin gemotiveerd wordt aangegeven hoe uw klacht wordt afgedaan. Bij bijzondere omstandigheden kan de termijn van beantwoording met vier weken worden verlengd.

Nationale Ombudsman

Als u na de interne klachtenprocedure niet tevreden bent, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman kijkt nog een keer naar de klacht en naar de manier waarop daarmee is omgegaan.

Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Telefoon: 0800 335 5555

Meer informatie over de manier om met de nationale ombudsman in contact te komen vindt u op https://www.nationaleombudsman.nl/contact-en-adres. Algemene informatie over de Nationale ombudsman vindt u op https://www.nationaleombudsman.nl/.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.