Gemeente Ommen zoekt stembureauleden en tellers

Op 17 maart 2021 vindt de verkiezing voor de Tweede Kamer plaats.
De gemeente Ommen is daarom op zoek naar (reserve)-stembureauleden en tellers voor de stembureaus.

Helpt u mee?

Bent u inwoner van de gemeente Ommen en wilt u helpen op het stembureau?  Meldt u dan aan als stembureaulid of teller. 

Werkzaamheden stembureauleden
De werkzaamheden in het stembureau beginnen om 7.00 uur ’s morgens en eindigen ’s avonds na het tellen van de stemmen. Als lid van een stembureau zorgt u ervoor dat de stemming correct verloopt. Hiervoor verricht u lichte administratieve werkzaamheden. Na afloop wordt de uitslag in het stemlokaal vastgesteld. Bij het tellen van de stemmen krijgen de leden eventueel hulp van extra tellers. De bezetting van een stembureau bestaat uit een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en twee stembureauleden.

De taken van de leden zijn de volgende: 

Als voorzitter:

 • geeft u leiding aan het stembureau;
 • zorgt u voor de planning, verdeling, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden op het stembureau, zoals die staan in de Kieswet en de instructie van de gemeente Ommen;
 • handhaaft u de orde op het stembureau en ziet u toe op een correct verloop van het verkiezingsproces;
 • ziet u toe op een correcte telling van de stemmen en de invulling van het proces-verbaal;
 • zorgt u voor het correct doorbellen van de voorlopige uitslag op partijniveau;
 • zorgt u voor de inlevering van het proces-verbaal en de stembescheiden op het gemeentehuis;
 • onderhoudt u het contact met het team Verkiezingen.

Als stembureau lid of teller:

 • zorgt u met andere stembureauleden voor de administratieve taken die het stemproces op het stembureau ondersteunen;ziet u met andere stembureauleden toe op een correct verloop van het stemproces op het stembureau;
 • neemt u deel aan het tellen van de stemmen en de vaststelling van de uitslag van de stemming op het stembureau na 21.00 uur;
 • zorgt u met andere stembureauleden voor het correct verpakken en verzegelen van de stembescheiden na einde stemming op een stembureau, zoals dat in de Kieswet is vermeld;
 • houdt u toezicht op het stemproces in de stemhokjes.

Voor deze werkzaamheden is het belangrijk dat u:

 • minimaal 18 jaar bent op de dag van de verkiezing;
 • kiesrechtgerechtigd bent;
 • de Nederlandse taal beheerst; 
 • affiniteit heeft met lichte administratieve werkzaamheden op MBO niveau;
 • de instructiebijeenkomst voor stembureauleden bijwoont;
 • een auto en rijbewijs heeft voor het bereiken van het stembureau;
 • beschikt over een e-mailadres en een mobiele telefoon.

Vergoeding
Voor de werkzaamheden op deze verkiezingsdag ontvangen stembureauleden een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt €50, voor een teller, €225,- voor een lid en € 275,-  voor een voorzitter.

Instructiebijeenkomst
Het is belangrijk dat u als benoemd stembureaulid de instructiebijeenkomst bijwoont zodat u goed voorbereid bent op de werkzaamheden. Deelname aan deze bijeenkomst is verplicht. De instructiebijeenkomst vindt plaats op een middag of avond in februari of maart 2021. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. 

Indeling
Het team Verkiezingen zal aan de hand van de aanmeldingen de indeling verzorgen. U wordt ingedeeld als (plaatsvervangend) voorzitter, lid stembureau of als reservelid stembureau of teller. Afhankelijk van het aantal beschikbare stembureauleden wordt u geplaatst of wordt u opgenomen als reservelid. Hierover ontvangt u bericht. 

Aanmelden
Heeft u belangstelling? Neemt u contact op met het team Verkiezingen via verkiezingen@ommen-hardenberg.nl of telefonisch via: 14 0529 of 14 0523.
Bij een aanmelding vragen wij u het aanmeldingsformulier in te vullen die vervolgens naar de team verkiezingen gestuurd word.

Heeft u bij de vorige verkiezingen meegeholpen?
Dan is het niet nodig dat u zich opnieuw aanmeldt. U wordt door het team Verkiezingen gevraagd of u met de Tweede Kamer verkiezing in 2021 wederom wilt helpen.