Hoe kunt u stemmen?

Elke inwoner van 18 jaar of ouder ontvangt uiterlijk 2 weken voor de verkiezingen per post een stempas. Hiermee kunt u in elk stemlokaal in de gemeente uw stem uitbrengen.

Om te stemmen neemt u uw identiteitsbewijs mee. Dit is een Nederlands paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming niet meer dan 5 jaar zijn verlopen. 

Gaat u stemmen?

  • Neem uw stempas mee. Zonder stempas kunt u niet stemmen.
  • Neem een legitimatiebewijs mee. Zoals een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Zonder legitimatiebewijs kunt u niet stemmen.
  • U kunt ook iedere stemgerechtigde in de gemeente Ommen voor u laten stemmen.
  • Een kiesgerechtigde kan maximaal voor 2 andere personen een stem uitbrengen.

Rood potlood

U kunt uw stem uitbrengen met een papieren stembiljet en een rood potlood. Het stembiljet ontvangt u van de stembureauleden in het stembureau. In het stemhokje vult u één witte stip op het stembiljet in. U plaatst een kruisje in het vakje voor de kandidaat van uw keuze of u kleurt dat vakje (deels) in. U doet dat met het rode potlood dat u in het stemhokje aantreft.

Hebt u uw keuze gemaakt? Dan vouwt u het stembiljet goed op, zodat uw keuze niet zichtbaar is. Hierna stopt u het formulier in de stembus.

Blanco stemmen

U kunt ook blanco stemmen. Dan vult u niets in op het stembiljet. Stop wel uw biljet in de stembus.

Ongeldige stem

Op het stembiljet vult u alleen uw stem in. Kleurt u meer dan 1 hokje in? Of vult u andere dingen in? Dan is uw stem ongeldig.

U kunt eenmalig om een nieuw stembiljet vragen bij de stembureauleden van uw stemlokaal. Bijvoorbeeld als u zich hebt vergist en een verkeerd vakje hebt ingekleurd.

Volmacht geven

Kunt u tijdens de verkiezingen niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u iemand anders uit uw gemeente voor u laten stemmen. Dit is een volmacht. U vult de naam van deze persoon in op de achterkant van de stempas.

Wanneer moet u volmacht aanvragen?

  • Als u iemand uit een andere gemeente voor u wilt laten stemmen.
  • Als u volmacht wilt aanvragen voordat u uw stempas krijgt.
  • Als uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar is verlopen.

U doet een verzoek om bij volmacht te mogen stemmen met het formulier hieronder. U kunt dit formulier tot en met 12 maart 2021 per post sturen naar:

Gemeente Ommen
Postbus 100

7730 AC Ommen

TitelTypeGrootteDownload
Verzoek om bij volmacht te stemmen PDF42 KBDownload