Stemmen per brief

Bent u 70 jaar of ouder? Dan mag u stemmen per brief. Wij sturen u hiervoor een stempluspas. Zo vermijdt u de drukte op het stembureau. U mag ook stemmen op een stembureau als u dat liever wilt.

We sturen alle inwoners die 70 jaar of ouder zijn in de laatste week van februari een stempluspas. Ongeveer een week later sturen we een briefstembiljet. Wilt u stemmen per brief?

In de brief die we u bij het briefstembiljet meesturen, staat hoe u dat doet.
Uw briefstem stuurt u samen met uw ondertekende stempluspas naar ons terug.

Verdere uitleg over per brief stemmen vindt u hier.

Dit kan uiterlijk vrijdag 12 maart (voordat de brievenbus is geleegd) zonder postzegel naar:

Gemeente Ommen
Briefstembureau
Antwoordnummer 3
7700 VL Ommen

Uw brief zelf inleveren

U kunt uw briefstem ook inleveren op het gemeentehuis in Ommen. Dit kan op de volgende dagen:

  • woensdag 10 maart van 09.00 tot 17.00 uur
  • donderdag 11 maart van 09.00 tot 17.00 uur
  • vrijdag 12 maart van 09.00 tot 17.00 uur
  • maandag 15 maart van 09.00 tot 17.00 uur
  • dinsdag 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur
  • woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur

Stemmen op een stembureau

U mag zelf kiezen of u wilt stemmen per brief, of uw stem wilt uitbrengen op een stembureau. Kiest u voor stemmen op een stembureau? Dan neemt u dit mee:

  • Uw stempluspas.
  • Uw legitimatiebewijs. Dit kan uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Uw legitimatiebewijs mag niet langer dan 5 jaar zijn verlopen.

Stempluspas of briefstem kwijt?

Bent u uw stempluspas verloren? Of hebt u die niet ontvangen. Dan kunt u een vervangende stempas krijgen. Met die stempas kunt u ook stemmen per brief.

Bent u het briefstembiljet kwijt? Of hebt u die niet ontvangen? Dan kunt u een nieuw briefstembiljet ophalen bij het gemeentehuis in Ommen. Dit kan op de hierboven genoemde dagen. U hoeft vooraf geen afspraak te maken.