Gemeentelijke belastingen

Over de belastingen

De opbrengst van de gemeentelijke belastingen worden gebruikt om taken uit te voeren, zoals onderhoud van wegen, openbaar groen en verlichting.

Meer informatie

WOZ-waarde

De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar en landelijk te raadplegen. U kunt ook kosteloos online een taxatieverslag opvragen.

Meer informatie

Onroerende zaak belasting

Als u eigenaar en/of gebruiker bent van een woning, bedrijfspand of een stuk grond, bent u onroerende zaak belasting verschuldigd.

Meer informatie

Tarieven belasting

Jaarlijks worden de belastingtarieven opnieuw bepaald. Bekijk een overzicht van de actuele belastingsoorten en tarieven in de gemeente Ommen.

Meer informatie

Automatische incasso

U kunt de belastingaanslag middels automatische incasso in maximaal tien maandelijkse termijnen betalen. Een machtiging hiervoor geeft u online af.

Meer informatie

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beschikking of een aanslag, kunt u bezwaar maken. Bij uw bezwaar kunt u aangeven of u uitstel van betaling wilt.

Meer informatie