Gemeentelijke belastingen

Over de belastingen

De opbrengst van de gemeentelijke belastingen worden gebruikt om taken uit te voeren, zoals onderhoud van wegen, openbaar groen en verlichting.

Meer informatie

WOZ-waarde

Als u de WOZ-waarde van uw woning wilt controleren, kunt u kosteloos online een taxatieverslag aanvragen.

Meer informatie

Onroerende zaak belasting

Als u eigenaar en/of gebruiker bent van een woning, bedrijfspand of een stuk grond, bent u onroerende zaak belasting verschuldigd.

Meer informatie

Afvalstoffenheffing

Het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval kost geld. Daarom vraagt de gemeente een bijdrage in de vorm van de afvalstoffenheffing.

Meer informatie

Tarieven belasting

Bekijk een volledig overzicht van de belastingsoorten en tarieven voor de jaren 2016 en 2017 in de gemeente Ommen.

Meer informatie

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beschikking of een aanslag, kunt u bezwaar maken. Bij uw bezwaar kunt u aangeven of u uitstel van betaling wilt.

Meer informatie